Atatürk’ün Dostu Olan ve Danışmanlığını Yapmasına Karşın Atatürk’ü Düelloya Davet Eden Alfred Rüstem Bey


Alfred Rüstem Bey Osmanlı’nın son zamanlarıyla Cumhuriyet’in kuruluş yılları arasında yaşamış olan değerli biridir. Tarihte adının az geçmesi ise şaşırtıcı bir nokta. Atatürk’ün dostu olmasına karşın Atatürk’ü düelloya davet eden Alfred Rüstem Bey ile alakalı ayrıntılara gelin birlikte göz atalım.

 

1.

1862 yılında, Midilli’de dünyaya gelen Alfred Rüstem Bey’in babası Saadettin Nihat Paşa adını alarak Türkiye’nin hizmetine giren Polonya asıllı Bllinski’dir. Bir İngiliz hanımefendisi olan annesi din değiştirmez. Uzun yıllar Alfred Bilinski adını kullansa da sonraları o da babası gibi inanç değiştirir ve Ahmed Rüstem adını alır. İlköğrenimini İzmir’de, liseyi ise İstanbul’da tamamlar. Ardından Avusturya’ya giden Alfred Rüstem Bey burada Siyasal Bilgiler eğitimi görür.

2.

1882 yılında, henüz Rüstem Bey 20 yaşındayken Osmanlı Devleti Bulgaristan Komiserliği Fransızca mütercimi olarak Osmanlı Devleti’nde görev alır. Alfred Rüstem Bey; Almanca, Fransızca, İngilizce, Lehçe, Rumca, Arapça, Farsça bilmektedir ve yaşamı boyunca kendini Türkiye’ye ait hisseder. 1886’da Amerika’daki Osmanlı Maslahatgüzarlığı’na görevli olarak atanır.

3.

Daha sonra Alfred Rüstem Bey, birkaç kez görev aldığı Amerika’daki konsolosluk yıllarında elçilikteki bazı kişilerin yolsuzluklarının üzerine gider. Bu sebeple Osmanlı Dışişleri ile arası açılır ve buradan ayrılıp Londra’ya gider. 1897 Osmanlı – Yunan Savaşı’na yüzbaşı olarak katılır ve savaştan sonra madalya ile ödüllendirilir.

4.

Alfred Rüstem Bey 1914 civarlarında Amerika’nın Türkiye’ye uygulamakta olduğu siyasi baskılara karşılık olarak çeşitli demeçler verir. Bu demeçlerinde ayrıca İngiltere, Fransa ve Rusya’nın işlediği insanlık suçlara da yer verir. Ayrıca Amerika’da siyahlara karşı uygulanan zulümden de bahseden Alfred Rüstem Bey bunun sonucunda dikkatleri epey çeker ve Amerikalıların ünlü Başkanı Wilson kendisini ‘’persona non grata – istenmeyen şahıs” olarak ilan eder.

5.

Alfred Rüstem Bey o yıllarda Anadolu’da ülkeyi savunma amacıyla kurulan derneklerden biri olan Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yöneticilerinden biri olur. Sivas Kongresi zamanında çağrılmadığı ya da görevlendirilmediği halde Sivas’ta ve Atatürk’ün yanında bulunur. Heyet-i Temsiliyemizin Sivas’ta Fransız delegeleriyle ve Amerikalı General Harbort ile yaptığı görüşmelerde çevirmen ve görüşmeci kimliğiyle bulunur. Ayrıca Mustafa Kemal Paşa’nın da danışmadır.

6.

Alfred Rüstem Bey Atatürk’ün sevdiği isimler arasındadır. Onun danışmanı olmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcında Atatürk’ün yakın çevresindeki isimlerden de biri olmuştur. Sivas Kongresi’nin ardından, Atatürk ve Heyet-i Temsiliye birkaç arabayla Ankara’ya dönerler. Ankaralılar onları karşılarlarken Paşa’yla beraber Ankaralıları selamlayan az sayıdaki kişilerden biri de Alfred Rüstem Bey’dir. Vaktiyle Atatürk ile idama mahkûm edilen isimlerden biri de yine kendisidir.

7.

Bu kadar ön bilgiden sonra düello hikayesine gelecek olursak:

Heyet-i Temsiliye üyelerinin çorba, pirzola, irmik helvalı bir menüyle ziyafet çektikleri bir akşam Alfred Rüstem Bey de oradadır. Yemek arasında sigara içerken Atatürk kendisine, dostane bir şekilde pirzoladan sonra sigara içmemesini, daha sırada helvanın olduğunu söyler. Alfred Rüstem Bey ise Paşa’nın bu dostça önerisini bir hakaret sayar ve sofrayı terk eder. Ardından dönemin milletvekillerinden Mazhar Müfit Kansu’ya Atatürk’le düello yapmak istediğini, silah seçme işini de Paşa’ya bıraktığını söyler. Mazhar Müfit Kansu da anılarında bu olayı şöyle anlatır:

“Ben hayretle Rüstem Bey’in yüzüne baktım:
—Düello mu?
—Evet.
—Paşa’yı öldürmek mi istiyorsunuz?
— Hayır, bilakis ben ona zarar vermeyeceğim, ben öleceğim veya yaralanacağım. Bu suretle haysiyetim muhafaza edilmiş olacak.
Bunun üzerine yarım saat kadar münakaşa ettik. Rüstem Bey’i kandırmak mümkün olmadı. Ben derhal Paşa’nın odasına gittim, akıl ve mantığın kabul etmediği, Rüstem Bey’in bu çocukça ve mecnunane teklifini, şaka ve alay tarzında bir ifade ile Paşa’ya anlattım, her ikimiz birer kahkaha salıverdik. Mustafa Kemal Paşa:
— Ne oldu bu adama, çıldırdı mı?
Ben: Aklından biraz zoru var galiba, bugün ne olmuş bilmem.
Mustafa Kemal Paşa: Demek ben de şahitleri tayin edeyim, öyle mi?
— Sade o kadar değil, silah intihabı da size aitmiş, bunu da intihab ediniz. Rüstem Bey’e tebliğ edeceğim.
—Acaba hangi silahı tercih etsek?
—Bence modern bir silah olsun.
— Yani ne demek?
— Süpürge sopası demek.
Uzun kahkahalarla bu görüşmeye nihayet verdik. Odama geldim. Rüstem Bey bekliyordu.
— İntihap ettiği silah nedir?
— Modern bir silah, şimdiye kadar düelloda hiç kullanılmamış bir silah.
—Neymiş o?
—Süpürge sopası.
Nihayet Rüstem Bey’e pek ciddî olarak dedim ki:
—Rüstem Bey, evvela sizi tahkir eden yok. Saniyen, bu hareketiniz şayi olursa arkadaşlar arasında kazandığınız mevki ve hürmeti kaybedersiniz. Salisen, böyle firengâne hareketler, sizi biz milliciler arasında fena bir mevkie düşürür ve hatta aramızdan geldiğiniz yere, yani İstanbul’a avdetinizi icap ettirir. İşte o zaman sizi bilenler arasında kovulmuş damgasıyla fena bir şöhret almış olursunuz. Odanıza teşrif ediniz de, müsterih olunuz, cereyan etmiş bir mesele yoktur. Kemafıssabık işimize bakalım. Rüstem Bey, biraz daha sözü uzattı ve nihayet bana da dargın bir şekilde odadan çıktı. Akşam yemeğine de gelmedi, ertesi gün gerçi göründü ama, hep çatık çehreli idi.”

8.

Böyle bir yapıya sahip olan Alfred Rüstem Bey yine buna benzer bir alınganlık sebebiyle milletvekilliğinden istifa eder. Avrupa’ya gider gitmesine ama orada da Kurtuluş Savaşı’nı savunan yazılar yazmaktan geri durmaz. Gelgelelim; bütün o elçilik, diplomatlık, tercümanlık gibi görevlerin, bağımsızlık savaşında aldığı mühim vazifelerin yanı sıra bir çocuksu ve alıngan yanı da vardır. Atamız ise hiç parası olmadan Avrupa’ya giden ve 1935’teki vefatına kadar burada kalan bu yurtsever arkadaşını unutmaz ve ona geçmiş yıllardaki uzun hizmetlerinin bir karşılığı olarak milletvekilliği maaşına denk bir aylık bağlatır.

 

Kaynak: Listelist


Like it? Share with your friends!

Simple Share Buttons

Hey there!

Forgot password?

Forgot your password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Close
of

    Processing files…