Karşımıza Sıkça Çıkan Sembollerin Pek Bilmediğimiz Anlamları

Hayatımızı sürdürürken bir çok sembole tanık oluyoruz ve bunları kullanıyoruz. Sürekli olarak maruz kaldığımız bu sembollerin anlamları ise oldukça şaşırtıcı. Gelin bu sembollere birlikte göz atalım.

 

1. & Sembolü.

”&” olarak bildiğimiz sembol; Latincede ”et”, İngilizcede ”and” ve Türkçede ”ve” bağlaçlarının yerine kullanılır. Bu bağlaç, ilk olarak Antik Roma’da devlet adamı olan Cicero’nun sekreteri Tiro tarafından kullanılmıştır. Latincedeki ”et” kelimesinin evrimleşmesi sonucunda fotoğrafta gördüğünüz halini almıştır. Birkaç yüzyıl sonra, Avrupa ve Amerika’da oldukça sık kullanılmaya başlanan ”ve” bağlacı, zamanla tüm dünyaya yayılmıştır.

2. Kalp Sembolü.

Bu sembol insanlar tarafından o kadar benimsenmiştir ki insanlar belli bir yaşa kadar gerçek kalbin bu şekilde olduğunu düşünmektedir. Gerçek tabii ki bu şekilde değil ve bugün tüm dünyanın kullandığı simge, ‘seven kalbi’ sembolize etmektedir. Tabii bu sembolün tarihçesini oldukça ilginç. Kalp simgesi ilk defa Antik Çağ’da güzellik tanrıçası Afrodit’in alımlı kalçalarını sembolize etmek için kullanılmıştır.

3. Bluetooth İşareti.

”Bluetooth” teknolojisi; teknolojik cihazları kablosuz olarak birbirine bağlama ve aralarında iletişim kurmak için geliştirilmiştir. 1994 yılında bir İskandinav şirketi olan ”Ericsson” tarafından geliştirilen teknolojinin simgesi, Danimarkalı kral Harald Blatand’ın ad ve soyadının ilk harflerini kullanarak tasarlanmıştır. Bir dönem çok sık kullanılan bu teknolojinin isminin nereden geldiğine gelecek olursak; eski Danimarka kralı yaban mersini yemeye düşkünmüş ve bildiğiniz üzere yaban mersinin de rengi mavi olur. Çok fazla yaban mersini tükettiği için bir tane dişinin kalıcı olarak mavi renkte olduğu söylenir. İngilizcede ”blue”, Türkçede ”mavi” anlamına gelmekle birlikte, ”tooth” da ”diş” anlamına gelmektedir. Yani birleştirdiğimiz zaman kelimeleri, ”mavi diş” yani ”bluetooth” ortaya çıkmaktadır.

4. Tıp Simgesi

Günümüzde kullanılan ”tıp” sembolü; iki yılan ve iki kanattan oluşmaktadır. Efsaneye göre Yunan tanrısı Hermes’in sihirli bir asası varmış ve asa, fotoğrafta gördüğünüz sembole oldukça benzermiş. Hermes bu sihirli asayı kullandığı vakit düşmanlar barışır ve toplumda huzur hakim olurmuş. O asa ise hepimizin bildiği tıp simgesi olarak kullanılıyor günümüzde.

5. Açma – Kapama Düğmesi Sembolü

Neredeyse tüm teknolojik cihazların üstünde bulunan bu sembolü hepimiz biliyoruz. ”1” ve ”0” rakamlarından oluşan işarette; ”1” ‘cihazı çalıştırma’, ”0” da ‘cihazı kapatma’ manasına gelmektedir. Sonradan tek bir sembol olarak toplanan bu iki rakam, zamanla fotoğrafta gördüğünüz halini almıştır.

6. Barış İşareti

”Barış” işareti 1958’de nükleer silahlara karşıtı protestolar sırasında ortaya çıkan bir simgedir. Türkçesi ”Nükleer Silahsızlanma” anlamına gelen, ”Nuclear Disarmament” söz öbeği baş harflerinin, semafor (demiryollarında renkli ışıklar yerine kol hareketlerinden yararlanılan işaret verme aygıtı) aletindeki karşılıklarından ”barış” işareti meydana gelmektedir.

7. Tamam İşareti

Bu el hareketinin anlamı toplumdan topluma değişkenlik gösterir. Çoğu toplumdaki karşılığı ”tamam” veya ”iyi” anlamlarına gelmesinin yanı sıra İngilizcedeki karşılığı ”okey” kelimesidir ve baş harfi olan ”o” harfi simgeyi oluşturmaktadır. Ancak bazı yerlerde bunun istisnaları mevcut. Örneğin; Fransa’da bu el hareketi olumlu bir anlam teşkil etmez, aksine ”hiçlik” veya ”kötü” anlamlarına gelmektedir.

 

Kaynak: Onedio

Sokak Sanatını Bir Sonraki Seviyeye Taşıyan Sanatçıdan Akıllara Durgunluk Veren Murallar

Kendi Çabalarıyla Tıp Fakültesinden Mezun Olan Gencecik Gülnur Yılmaz’ın Trajik Sonuyla Alakalı Atılan Flood