Amerika’nın Karanlık Günlerinden Kalan Utanç Lekesi; Çirkin Yasaları

Günümüzde özgürlük sembolü olarak anılan ve imrenilen ülkelerden en başta geleni Amerika. Ancak birazcık araştırma ile bir sürü pürüz ile karşı karşıya kalmak kaçınılmaz. Amerikan tarihi başlangıcından beri birden fazla çirkin olaya sahne olmuş. Bazılarının etkileri ise hala devam etmekte ve Amerikan siyasetini meşgul etmekte. “Çirkin Yasaları” geçmişte kalmış ama geri dönüp bakıldığında mide kaldıran bir uygulama. Gelin hep beraber bu uygulamaya bir göz atalım.

1. 1867 ile 1970’li Seneler Arasında Başta San Francisco Şehri Olmak Üzere Chicago, Colombus, Cleveland, Denver, Portland, Omaha Gibi Şehirlerde Ayrımcılığın Yasalaştığı “Göz Zevkini Bozan Dilenci Yasası” Yürürlüğe Girdi.

2. “Çirkin Yasaları” Olarak da Adlandırılan Bu Yasa Engelli ABD Vatandaşlarının Hareketlerini ve Konuşmalarını Yani Özgürlüklerini Kontrol Altına Alıyordu.

3. Reformcuların Halkın Mevcut Yaşam Standardını Koruyacağına İddia Ettiği Bu Yasa Son Derece Çirkinlikten İbaretti.

4. Bu Yasa ile Sözde “Sokaktaki Engelleri Kaldırma” Fikri Daha da Gün Yüzüne Çıkmayı Başardı.

5. Fakat Yasayı Yürürlüğe Koyanlara Göre Sokaktaki Engeller Çöpler ve Yolların Kusurları Değil; Vücutlarındaki Çeşitli Engel ve Eksikliğe Sahip İnsanlardı.

6. Oysa Bu Yasayı Oluşturanların Farkında Olmadıkları Bir Gerçeklik Vardı, Asıl Engel O Vatandaşların Vücutlarında Değil, Yasayı Oluşturanların Beyinlerinde Oluşuydu.

7. Yasa Çerçevesinde Evinden Bakkala Ekmek Almaya Giden Bir Engelli Bile 1 Dolar ile 50 Dolar Arasında Cezaya Çarptırılmalıydı.

8. 1867’de San Francisco’dan Yaygınlaşan Yasa Hızla Orta Batı Amerika’ya Yayıldığında Engelli Aktivist Dan Thompson Konuya Dikkat Çekme Amacıyla Chicago’nun 1881 Çirkin Yasası’na Yönelik Şunları İfade Etti; ”Hasta, Sakat, Yaralanmış, Ya da Bir Şekilde Hasara Uğramış Hiçbir İnsan, Göz Zevkini Bozduğu ve Tiksindirici Bir Nesne Olduğu için Sokaklarda, Anayollarda, İşlek Caddelerde Yani Kamusal Alanlarda Kendini Sokakta Göstermeyecektir. Her Kanun İhlalinde Para Cezasına Çarptırılacaktır. Bu Para Cezası Ne 1 Dolardan Az, Ne de 50 Dolardan Fazla Olacacaktır.’’

9. Giderek Yayılım Gösteren Bu Yasalar ile Engelli Vatandaşların Özgürlük Hakları Kısıtlamalara Maruz Kalmaya Başladı.

10. Başta Dilenme Maksadıyla Engelli Vatandaşların Kamusal Alanda Dolaşması Yasaklandı.

11. Kamusal Alana Çıktığı Fark Edildiğinde Uygulanan Para Cezası Ödenmediği Takdirde Engelli Vatandaşlar Hapishane Yahut Düşkünler Evine Sürgün Edilirlerdi.

12. Çirkin Yasası Aynı Zamanda ABD Tarihinin Dilenciliğe Karşı Atmış Olduğu İlk Somut Örneği de Oluşturuyor.

13. 20. Yüzyılın Üçüncü Çeyreğine Kadar Bazı Şehirlerde Varlığını Sürdürmüş Olan Çirkin Yasası’nı En Son Kaldıran Şehir ise 1974 Yılında Chicago’dur.

14. Yasanın Uygulandığı Tarihlere Ait Son Tutuklama ise 38 Yıl Önce Omaha’da Gerçekleşti.

15. Bu Kara Leke de Özgürlükler Ülkesi Amerika’nın Tarihinde Hep Kirli Bir Sayfa Olarak Var Olmaya Devam Etti.

 

Önerilen Blog :  740 Yıl Hapis Cezası Alan Gerçek Ramiz Dayı Antep Canavarı Abdullah Palaz'ın Hikayesi

Kaynak: Listelist

Ayda 15 Dolara Öğretmenlik Yaptığı İşinden Ayrılarak Alibaba’yı Kurup Milyarder Olan Jack Ma

Güldür Güldür Show’un “Ülkemizdeki Habercilik” Hakkında Yaptığı Skeç